pabūklo užtaisymas

pabūklo užtaisymas
pabūklo užtaisymas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Veiksmai, atliekami prieš šūvį įstumiant šaudmenį į vamzdį. Skiriamas šovininis ir atskirasis (tūtinis ir betūtis), automatinis, pusiau automatinis, mechanizuotasis ir rankinis pabūklo užtaisymas; mažo kalibro pabūklų ir šaulių ginklų – dėtuvinis. Minosvaidžiai ppr. užtaisomi pro vamzdžio laibgalį, o RSUS sviediniai dedami ant kreipiklių arba į leidimo įrenginio vamzdžius. Minosvaidžiuose kartais pasitaiko dvigubas užtaisymas. atitikmenys: angl. gun loading; loading rus. заряжание; заряжание орудия ryšiai: dar žiūrėkdvigubas minosvaidžio užtaisymas sinonimas – užtaisymas

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • pabūklo užtaisymas pro laibgalį — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Minosvaidžio užtaisymas pro vamzdžio laibgalį. atitikmenys: angl. muzzle loading rus. заряжание с дула …   Artilerijos terminų žodynas

  • automatinis pabūklo užtaisymas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Mažo kalibro pabūklų, automatinių minosvaidžių, šaulių ginklų (kartais ir savaeigių pabūklų) užtaisymas vientisiniais šaudmenimis (šoviniais), kai užtaisymas, pakartotinis užtaisymas, tūtos išmetimas vyksta… …   Artilerijos terminų žodynas

  • atskirasis pabūklo užtaisymas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Tūtinis arba betūtis užtaisymas; keliais veiksmais atliekamas pabūklo užtaisymas: pirmiausia į pabūklo vamzdį įstumiamas sviedinys, po to – paraku užtaisyta tūta arba maišas. atitikmenys: angl. separate loading …   Artilerijos terminų žodynas

  • mechanizuotasis pabūklo užtaisymas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pabūklo (minosvaidžio) užtaisymas naudojant įvairius užtaisymo mechanizmus. Mechanizuotasis pabūklo užtaisymas naudojamas savaeigiuose pabūkluose (minosvaidžiuose), t. p. didelio kalibro toliašaudžiuose… …   Artilerijos terminų žodynas

  • pusiau automatinis pabūklo užtaisymas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pabūklo užtaisymas, kai šaudant automatiškai atsidaro ir užsidaro spyna, t. p. išmetama iššauta tūta; pusiau automatinis pabūklo užtaisymas naudojamas pabūkluose, turinčiuose pusiau automatines (pleištines)… …   Artilerijos terminų žodynas

  • šovininis pabūklo užtaisymas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Užtaisymas, kai vientisinis šaudmuo (šovinys) iš karto įstumiamas į vamzdį; galimas automatinis užtaisymas. Mažo kalibro pabūkluose ir šaulių ginkluose naudojamas tiktai šovininis pabūklo užtaisymas.… …   Artilerijos terminų žodynas

  • betūtis pabūklo užtaisymas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Atskirasis užtaisymas, kai įstūmus sviedinį į vamzdį, atskirai dedamas parako užtaisas maiše (į užtaiso kamerą) ir padegamasis vamzdelis (į spynos lizdą). Betūtis pabūklo užtaisymas naudojamas didelio kalibro… …   Artilerijos terminų žodynas

  • tūtinis pabūklo užtaisymas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Atskirasis užtaisymas, kai, įstūmus sviedinį į vamzdį, atskirai dedama į užtaiso kamerą paraku užtaisyta tūta. Tūtinis pabūklo užtaisymas naudojamas vidutinio kalibro pabūkluose. atitikmenys: angl. quick firing …   Artilerijos terminų žodynas

  • rankinis pabūklo užtaisymas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Mažo, vidutinio (kartais ir didelio) kalibro pabūklų (minosvaidžių) ir vidutinio kalibro RSUS užtaisymas, kai užtaisymas ir pakartotinis užtaisymas atliekamas rankomis. Toks užtaisymo būdas naudojamas… …   Artilerijos terminų žodynas

  • dėtuvinis pabūklo užtaisymas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Mažo kalibro pabūklų ir šaulių ginklų užtaisymas keliais ar keliomis dešimtimis šovinių naudojant dėtuves. atitikmenys: angl. magazine loading rus. магазинное заряжание …   Artilerijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”